S dôverou sa na nás kedykoľvek obráťte. Sme tu pre vás nonstop na čísle 0902 394 393.

Upozornenie

V záujme predchádzania vzniku a šírenia prenosného ochorenia COVID-19 odporúčame zvážiť účasť širšej verejnosti priamo na pohrebnom obrade a kondolenciu pozostalým vzdať iným spôsobom.

V prípade účasti priamo na pohrebnom obrade odporúčame zvoliť formu kondolencie pozostalým podľa všeobecne odporúčaných hygienických zásad pre zamedzenie šírenia tohto prenosného ochorenia.

Ďakujeme za porozumenie

Správa majetku Mesta Myjava, s. r. o.

Nové informačné tabule na cintorínoch v Myjave a Turej Lúke

Mesto Myjava má od septembra 2019 v rámci rozširovania cintorínskych služieb pre občanov zverejnené svoje cintoríny na portáli www.myjava.cintoriny.sk. Tie boli spracované na základe aktualizovanej evidencie hrobových miest. Spomínaný portál slúži nielen občanom mesta, ale aj širšej verejnosti a záujemcovia tu môžu v prípade potreby vyhľadať zosnulých podľa mena a priezviska, prípadne čísla hrobu, pozrieť si polohu hrobov na digitálnej mape. Teraz boli na základe spracovaných údajov na cintorínoch v Myjave a Turej Lúke osadené nové informačné tabule. Návštevníci cintorínov na nich nájdu orientačnú mapu cintorína a zoznam zosnulých.

Prečo práve Pohrebné služby Myjava?

     Poskytovanie pohrebných a cintorínskych služieb je súčasťou portfólia spoločnosti Správa majetku mesta Myjava, s. r. o. Tá má dlhoročné skúsenosti s organizáciou pohrebných obradov, prevádzkuje areály cintorínov a Domy smútku v Myjave a v mestskej časti Turá Lúka a ako oprávnená osoba zabezpečuje komplexné cintorínske služby. Pohrebné služby Myjava sú preto jedinou inštitúciou v meste, kde v ťažkých životných chvíľach vybavíte všetko potrebné na jednom mieste a za výhodnú cenu. Pohrebné služby Myjava vám ponúkajú profesionálny a citlivý prístup pri organizácii poslednej rozlúčky s vašim blízkym, organizáciu pohrebného obradu podľa vašich predstáv a želaní, prípravu hrobového miesta, zabezpečenie kremácie a doplnkové služby, ktoré majú uľahčiť tieto smútočné okamihy v našich životoch a spraviť ich dôstojnejšími. S dôverou sa na nás kedykoľvek obráťte na tel. čísle 0902 394 393.

Virtuálne cintoríny Myjava

Kontakt

Pohrebné služby Myjava
Nám. M. R. Štefánika 560/4
907 01 Myjava

(budova Mestského úradu Myjava, 1. poschodie, číslo dverí 209)

Otváracie hodiny:

Pondelok- Streda: 8:00 - 16:00

Štvrtok - Piatok    : 7:00 - 15:00
Sobota - Nedeľa  : zatvorené

e-mail: pohrebnictvo.myjava@mail.t-com.sk
tel.: +421 34 6907 204
NONSTOP: 0902 358 865